• Phấn Mắt Ohui Real Color 5 Eye Shadow 7g

    Phấn Mắt Ohui Real Color 5 Eye Shadow 7g Màu mắt 5 trong 1 giúp hoàn chỉnh việc trang điểm điểm với đầy đủ các bước: màu nền, màu trung gian, màu nhấn điểm và viền mắt.

    7g

    950,000 VNĐ